Wróć do strony głównej

Dlaczego trzeba weryfikować kontrahentów?

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) przez organy podatkowe umożliwiło bieżącą i szczegółową kontrolę transakcji przeprowadzanych przez podatników ujętych w rozliczeniach VAT. Dodatkowo zmiany wprowadzone w ustawie o VAT od 1 stycznia 2017 r. spowodowały masowe wykreślanie firm z rejestru podatników VAT czynnych. Wielu podatników otrzymuje pisma z urzędów skarbowych wskazujące, że niektórzy ich kontrahenci nie figurują w rejestrze podatników VAT czynnych, a tym samym, zdaniem organów, nabywca nie jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego od transakcji zrealizowanych z tymi kontrahentami.

Jedną kwestią jest zatem prawo do odliczenia VAT w przypadku zakupów od podatnika, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Drugą natomiast, gdy problem ten już wystąpi, wykazanie dochowania należytej staranności poprzez weryfikację statusu podatkowego kontrahentów. Wykazanie należytej staranności stanowi niezwykle ważny argument w dyskusji z urzędem skarbowym.

Procedura weryfikacji kontrahentów jest niezbędna w celu uchronienia podatnika przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi, odpowiedzialnością karną skarbową oraz karną, a także sankcją VAT.


Kiedy należy to robić?

W momencie wystawienia faktury – tak wynika z pism adresowanych do podatników przez organy podatkowe. Jednak podatnik nie ma jakichkolwiek instrumentów, pozwalających na weryfikację kontrahentów na dzień wystawienia faktury, a w bazie czynnych podatników MF nie można sprawdzać numerów NIP według daty historycznej.

Natomiast przy dużej liczbie kontrahentów uzasadniona jest weryfikacja ich statusu zbiorczo przed złożeniem deklaracji VAT i wysłaniem JPK_VAT.


Dlaczego dochowanie należytej staranności jest tak ważne?

Bieżąca weryfikacja kontrahentów stanowi istotny element procedur wewnętrznych, które powinien wdrożyć każdy podatnik, w celu uniknięcia oszustw mających na celu wyłudzenie podatku VAT (karuzele VATowskie). Należy zaznaczyć, że organy podatkowe odpowiedzialność za ewentualne wyłudzenia próbują przerzucić na rzetelnych podatników – nabywców towarów i usług.

Niewątpliwie posiadanie dowodów bieżącej weryfikacji kontrahentów pozwala wykazać, że podatnik dochował należytej staranności, gdyż potwierdził status swoich kontrahentów, a tym samym na bieżąco monitorował, czy dany kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym/ VAT-UE. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, posiadanie informacji o braku rejestracji kontrahenta, umożliwia uprzednie nawiązanie kontaktu w celu wyjaśnienia wątpliwości z kontrahentem.

Zebrane i zarchiwizowane dokumenty w przypadku sporu często okazują się kluczowym argumentem, pozwalającym uwolnić się podatnikom od odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej przypisanej im przez organy kontrolne w związku z nielegalnymi procederami stosowanymi przez ich kontrahentów oraz uniknąć sankcji VAT.

Dla kogo powinno mieć to kluczowe znaczenie?

Podatników działających w branżach „wrażliwych”.

Organizacji dokonujących transakcji z podmiotami unijnymi korzystających z 0% stawki VAT.

Firm zagranicznych rozliczających VAT w Polsce.

Podatników uzyskujących nadwyżkę vat naliczonego nad należny.

Przedsiębiorstw współpracujących z wieloma dostawcami.

Firm świadczących usługi na rzecz podatników unijnych.

Spółek nabywających usługi od podatników unijnych.

Podmiotów chcących zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoich rozliczeń VAT.

Organizacji wdrażających nowe modele biznesowe.

Przedsiębiorstw dokonujących transakcji z nowymi kontrahentami.


NIPcheck – dlaczego warto?

NIPcheck umożliwia szybką i automatyczną zbiorczą weryfikację numerów NIP i VAT-UE w dowolnym momencie.

Pozwala na weryfikację zarówno statusu rejestracji kontrahenta jako VAT czynnego w bazie MF, jak również weryfikację kontrahentów unijnych w bazie VIES dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Generuje i pozwala archiwować uzyskane potwierdzenia statusu VAT. kontrahentów, co pozwala na udokumentowanie dochowania należytej staranności. ZOBACZ

Dane podlegające weryfikacji wgrywane są do programu przez klienta, umożliwiając zachowanie pełnej poufności danych.

Ma prosty i czytelny interfejs.

Umożliwia automatyczne przetwarzanie plików JPK oraz wklejenie danych w dowolnym formacie.

NIPcheck wysyła informację o zakończeniu weryfikacji i raportpodsumowujący emailem.

Zapewnia wstępną weryfikację poprawności NIP.

Pozwala na korzystanie z konta firmy przez kilku użytkowników.

Narzędzie ma stale aktualizowane oprogramowanie i rozwijane funkcjonalności oraz zapewnia pełne wsparcie techniczne.


Masz pytania? Napisz do nas.


Janina Fornalik
Partner, doradca podatkowy
tel. (+48) (22) 322 68 88
Mob. (+48) 660 440 141
janina.fornalik@mddp.pl
Jakub Ziętek
Starszy konsultant
tel. (+48) (22) 322 68 88
jakub.zietek@mddp.pl